Veelgestelde vragen

Algemeen

Waar ligt Eelde?

Eelde ligt ongeveer 10 kilometer ten zuiden van de stad Groningen. Het bezoekadres van de KLM Flight Academy is:

KLM Flight Academy
Burg. J.G. Legroweg 43
9761 TA Eelde

Postadres
Postbus 6
9765 ZG Paterswolde

Telefoon: 050 309 83 00
E-mail: info@kls.nl

Hoeveel verdient een verkeersvlieger?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, ervaring, de maatschappij waarvoor je werkt en het vliegtuigtype waarop je vliegt. Het startsalaris van een verkeersvlieger ligt doorgaans tussen €27.000 en €45.000 bruto per jaar. Dit salaris kan relatief snel oplopen tot bedragen van € 100.000 en meer. Eindsalarissen van €175.000 en meer zijn bij de grote luchtvaartmaatschappijen geen uitzondering.

Kom ik na afstuderen automatisch bij de KLM terecht?

De KLM stelt hoge eisen aan haar vliegers. Het doel van de KLM Flight Academy is om die te kunnen leveren. De KLM Flight Academy is preferred supplier voor de KLM. Dat betekent dat wanneer de KLM nieuwe verkeersvliegers nodig heeft, zij die in eerste instantie zal recruteren onder de afgestudeerden van de KLM Flight Academy. De KLM vraagt in die gevallen opleidingsfiles op bij de KLM Flight Academy. Deze worden opgestuurd in volgorde van afstuderen. D.w.z. dat de file van degene die het eerst is afgestudeerd ook als eerste zal worden overgedragen aan de KLM. De KLM past een filecheck toe en, vooropgesteld dat de file in orde bevonden wordt ontvangt betrokkene een uitnodiging om deel te nemen aan de selectie van de KLM. Deze selectie bestaat in principe uit een gesprek met de Commissie van Aanname (COVA). De KLM kan echter besluiten dat ook nog andere selectietools worden ingezet zoals bij voorbeeld een grading.

Er is geen baangarantie. De inhoud van de opleiding aan de KLM Flight Academy is echter afgestemd op alle wensen, eisen en voorwaarden van de KLM. Als je de opleiding aan de KLM Flight Academy met goed gevolg hebt afgerond en ook daarna je kennis en je vaardigheden hebt bijgehouden beschik je in principe over voldoende bagage om de selectie bij de KLM met succes af te ronden. De praktijk van de afgelopen jaren leert dat 97% van de afgestudeerden van de KLM Flight Academy daarin ook daadwerkelijk slaagt.

Buiten de KLM beschikt het JobCenter van de KLM Flight Academy over een uitstekend netwerk van luchtvaartmaatschappijen die goed op de hoogte zijn van de kwaliteit van de afgestudeerden van de KLM Flight Academy en daarmee uitstekende ervaringen hebben.

Niet automatisch naar de KLM dus, maar hoe gaat het dan verder?

Het is al eerder gezegd, je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van je baan in de cockpit. Het JobCenter van de KLM Flight Academy helpt je daarbij zo goed zij kan. Het JobCenter onderhoudt contacten met luchtvaartmaatschappijen en het komt regelmatig voor dat deze maatschappijen vragen om piloten. Vanzelfsprekend stellen die maatschappijen wel specifieke eisen en voorwaarden aan deze piloten. Die kunnen variëren van vooropleiding, afstudeerdatum, persoonlijke eigenschappen, studieresultaten TQ, ervaring etc. Binnen het kader van deze eisen draagt het JobCenter kandidaten voor en hanteert daarbij als regel het senioriteitsprincipe, d.w.z. dat degenen die het eerst zijn afgestudeerd ook als eerste voor voordracht in aanmerking komen.

De KLM Flight Academy is een preferred supplier van de KLM. Dat betekent dat wanneer de KLM nieuwe ab initio piloten nodig heeft, zij deze als eerste selecteert uit de afgestudeerden van de KLM Flight Academy. Het JobCenter hanteert ook voor de sollicitatie bij de KLM het principe dat degenen die het eerst zijn afgestudeerd ook als eerste voor voordracht in aanmerking komen.

Vooropleiding

Ik mis een bepaald vak dat nodig is voor de opleiding. Kan ik dan toch aangenomen worden?

Voor zowel VWO als HAVO kandidaten geldt dat je, om de ontbrekende vakken aan te vullen, maximaal 2 deelcertificaten mag halen. Voor deelname aan de selectie hoef je nog niet in het bezit te zijn van die deelcertificaten. Bij aanvang van de opleiding echter wel! In sommige gevallen kun je zo'n deelcertificaat op je eigen school halen. Daarnaast bieden o.a. het Boswell Béta en de Open universiteit Nederland eveneens cursussen aan voor diverse vakken. Meer informatie vind je op de website van het James Boswell Instituutwww.boswell-beta.nl, WisMon www.wismon.nl en van de Open Universiteit www.ou.nl

Ik heb een MBO diploma, kan ik mij dan ook aanmelden voor de KLM Flight Academy?

Nee, een MBO-4 diploma geeft geen toegang tot de selectie voor de standaard tweejarige vliegopleiding. Wel kun je met een MBO-4 opleiding in aanmerking komen voor de opleiding Airline Pilot & Management. In deze opleiding werkt de KLM Flight Academy samen met de Hanzehogeschool in Groningen. Je moet dan wel een MBO opleiding niveau 4 hebben gevolgd met de vakken Nederlands en Engels. Afhankelijk van je vakkenpakket op het MBO kan het noodzakelijk zijn om bijscholing te krijgen voor de vakken wiskunde en natuurkunde. Dit laatste is ter beoordeling van de Hanzehogeschool.

Selectieeisen

Ik ben afgewezen voor de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Maak ik dan nog een kans om toegelaten te worden tot de KLM Flight Academy?

Zeker wel. De eisen die gelden voor de KLM Flight Academy verschillen op een aantal punten van die van de KLu. Het feit dat je bent afgewezen voor een opleiding tot militair vlieger houdt niet per definitie in dat je niet geschikt zou zijn voor het beroep van verkeersvlieger.

Ik heb wel eens gehoord dat je voor het beroep van verkeersvlieger geen bril of contactlenzen mag dragen. Klopt dat?

Nee, dit is een fabel. Een oogafwijking die zich bevind tussen de begrenzingen -6 of +5 hoeft geen reden tot afwijzing te zijn. Eventueel kun je voorafgaand aan de selectie een oogonderzoek laten doen bij KLM Aeromedisch Instituut, telefoonnummer 020-6493400 of email afspraken.ami@klm.com. Bij een oogafwijking van -5 of +4 laten we eerst een oogmeting uitvoeren alvorens we je in selectie nemen. Zie www.aeromed.nl.

Maak ik kans om toegelaten te worden als mijn oogafwijking precies -6 of +5 is?

Nee, met deze oogafwijking kunnen wij jou helaas niet in selectie nemen. Bij een oogafwijking die bij aanvang van de selectie -5 of +4 is, wordt begonnen met een oogonderzoek

Ik ben kleurenblind. Kan ik daarmee piloot worden?

Met bepaalde vormen en gradaties van kleurenblindheid kun je inderdaad geen piloot worden. Neem voorafgaand aan de selectie contact op met KLM Health Services, telefoonnummer 020-6495187

Ik ben nachtblind. Kan ik daarmee piloot worden?

Nee, als je nachtblind bent kun je helaas geen piloot worden.

Ik heb last van hooikoorts. Kan ik daarmee piloot worden?

Bepaalde vormen van allergieën zijn toegestaan. Dit wordt onderzocht tijdens de Medische Keuring. Mocht je twijfelen, dan kun je - voorafgaand aan de selectie - contact opnemen met de KLM Health Services, telefoonnummer 020-6495187.

Zijn er ook lengte-eisen verbonden aan de opleiding?

Ja, om toegelaten te kunnen worden tot de selectie moet je lichaamslengte minimaal 157,5 cm zijn en mag je niet langer zijn dan 203 cm.

Ik heb een HAVO of een VWO vooropleiding of maar niet het juiste vakkenpakket. Kan ik dit aanvullen met deelcertificaten?

Als je in het vereiste eindexamenpakket (VWO: Wiskunde A of B, Natuurkunde, Engels en Nederlands of HAVO: Wiskunde B, Natuurkunde, Engels en Nederlands) bepaalde vakken mist mag je deze aanvullen met maximaal 2 officieel erkende deelcertificaten.

Ik ben ouder dan 27 jaar en zes maanden. Is dat te oud om aan de opleiding te beginnen?

Dit hoeft in principe niet zo te zijn. Deze maximum adviesleeftijd is vastgesteld omdat de ervaring leert dat oudere afgestudeerden, met name in economisch mindere periodes, soms meer moeite hebben met het vinden van een baan als verkeersvlieger. Wij hanteren deze grens echter niet strikt. Wel is het belangrijk te beseffen dat je een risico neemt als je met de vliegopleiding begint als je veel ouder bent dan 27,5 jaar. Wanneer je daarover vragen hebt bel dan de afdeling Promotie & Werving via nummer 050 309 8300. Houd er wel rekening mee dat als je 27 jaar of ouder bent op het moment dat je aan de opleiding begint, binnen de huidige criteria geen financiering voor je opleiding wordt verstrekt.

Selectieprocedure

Wat zijn de kosten van de selectieprocedure?

Jouw eigen bijdrage in de kosten voor de selectieprocedure bedragen € 175,=. Op het aanmeldingsformulier machtig je ons om dit bedrag eenmalig van jouw rekening of die van jouw ouders/verzorgers af te schrijven. Je zult begrijpen dat de werkelijke kosten van de selectieprocedure aanzienlijk hoger zijn.

Waaruit bestaat de selectieprocedure van de KLM Flight Academy?

De selectieprocedure van de KLM Flight Academy bestaat uit drie fasen, te weten een psychologisch onderzoek verdeeld over twee dagen, een vliegaanlegonderzoek (de “grading”), dat vier dagen in beslag neemt, gevolgd door een interview met de Toelatingscommissie van circa 30-45 minuten. Je gaat door naar de volgende fase wanneer je de vorige fase met voldoende resultaat hebt afgerond.

Medisch onderzoek

Nadat je de selectieprocedure van de KLM Flight Academy met succes hebt afgerond moet je, voordat je kunt starten met de opleiding nog een medisch onderzoek Class 1 ondergaan. De kosten voor het medisch onderzoek bedragen circa € 480,= en worden voorgeschoten door de KLM Flight Academy. Als je medisch wordt goedgekeurd ontvang je van de KLM Flight Academy een rekening voor deze kosten. In het geval je wordt afgekeurd neemt de KLM Flight Academy deze kosten voor haar rekening.

Wanneer kan ik mij aanmelden voor de selectieprocedure?

De KLM Flight Academy kent geen specifieke selectieperiode. De selectie gaat het hele jaar door. Wanneer je voldoet aan de toelatingseisen, tenminste 16 jaar oud bent en in het bezit van je overgangsrapport naar de eindexamenklas van het VWO of de HAVO of als je inmiddels al bezig bent met een HBO of WO opleiding kun je je opgeven voor de selectie. De totale doorlooptijd van de selectieprocedure is 3 tot 4 maanden. Wil je weten wat de toelatingseisen zijn, vul dan de online test in.

Als ik mij nu opgeef voor de selectieprocedure, wanneer kan ik daar dan aan beginnen?

Wanneer je het aanmeldingsformulier hebt ingevuld en opgestuurd en wij jouw eigen bijdrage hebben ontvangen kun je binnen 4 weken je eerste oproep verwachten.

Wat zijn mijn kansen in de selectieprocedure?

De KLM Flight Academy wil alleen maar toptalenten selecteren en neemt daarbij geen risico’s. Daarom ligt de lat hoog! Gemiddeld 12% van de kandidaten komt door de selectie heen en kan beginnen aan de opleiding. Toptalenten, waarvan wij zeker zijn dat we ze naar onze normen kunnen opleiden en aan wie wij het vertrouwen kunnen geven dat ze zich zullen ontwikkelen tot uitstekende verkeersvliegers, gewaardeerd op de arbeidsmarkt. Dat is onze belofte aan jou!

Hoe lang blijven de selectieresultaten geldig?

Als regel blijven selectieresultaten 2 jaar geldig. Afhankelijk van de wachttijden alvorens aan de opleiding te kunnen beginnen, kan hiervan door de KLM Flight Academy zonder verdere voorafgaande aankondiging worden afgeweken.

Ik ben afgevallen tijdens de selectieprocedure van de KLM Flight Academy. Mag ik het nog een keer proberen?

Voor hen die in hun eindexamenjaar HAVO/VWO of in het eerste jaar van een HBO of WO opleiding selectie voor de KLM Flight Academy deden en daarin afvielen, bestaat de mogelijkheid om zich nogmaals aan te melden voor de selectieprocedure. Herkansing is mogelijkin het jaar wanneer men de Bachelor fasen gaat afronden. Dit is voor WO kandidaten in de meeste gevallen het derde studiejaar, voor HBO kandidaten het vierde studiejaar. Met de studie aan de KLM Flight Academy kan dan worden begonnen nadat de Bachelor's degree is behaald.

Is de selectie vrijblijvend?

Nee, zeker niet. Het selectieproces van de KLM Flight Academy is kostbaar. Wij willen geen financiële hindernissen voor jou opwerpen vandaar dat je eigen bijdrage aan die kosten beperkt blijft tot € 175,= Als je echter na een succesvolle afronding van het vliegaanlegonderzoek besluit om af te zien van de opleiding zullen wij het restant van de kosten, ter hoogte van € 1.800,= aan jou doorberekenen, eventueel verhoogd met de kosten voor het medisch onderzoek, voor zover die door ons voorgeschoten zijn.

Opleiding en kosten

Wanneer kan ik beginnen aan de opleiding?

Als regel start er 3 keer per kalenderjaar een opleiding. Als je de selectieprocedure met goed gevolg hebt afgerond en inmiddels in het bezit bent van je diploma HAVO of VWO wordt je in principe in de eerstvolgende startende klas geplaatst waarin nog plaats is.

Hoe lang duurt de opleiding tot verkeersvlieger?

De netto opleidingsduur is ongeveer 22 maanden. Er kunnen zich echter altijd omstandigheden voordoen waardoor je vertraging oploopt. We adviseren je dan ook rekening te houden met 24 maanden.

Waarom vindt een deel van de opleiding in de USA plaats?

Continuïteit en regelmaat zijn, met name in de beginfase van de vliegopleiding, van het grootste belang. In Nederland willen de weersomstandigheden nog wel eens roet in het eten gooien, waardoor er niet gevlogen kan worden. In Arizona is dat niet het geval en kan het hele jaar door gevlogen worden. Gedurende ongeveer 22 weken leer je daar de basis van het vliegen. Ook in dit gedeelte van de opleiding wordt les gegeven volgens de Europese Flight Crew Licences (FCL) regels.

Op welke leeftijd kan ik beginnen met de opleiding?

Je kunt je vanaf je 16e jaar opgeven voor de selectie, wanneer je weet dat je over bent naar de eindexamenklas VWO of HAVO. Om daadwerkelijk met de opleiding te beginnen moet je tenminste 18 jaar zijn.

Wat kost de opleiding

De opleidingskosten bedragen € 122.000,=. In dit bedrag zijn inbegrepen: de volledige opleidingskosten inclusief boeken en overige lesmaterialen, een bijdrage in het Garantiefonds, de kosten van je uniform, de kosten van de reis van en naar de Verenigde Staten en de huisvesting aldaar.

Komen daar nog verdere kosten bij?

Ja, hier komen nog een aantal kosten bij. Zoals de kosten voor huisvesting op de campus van de KLM Flight Academy in Nederland (huisvestingskosten in de Verenigde Staten zijn inbegrepen), je huisvestingskosten gedurende de periode dat je op Schiphol traint tijdens de laatste fase van je opleiding, visumkosten voor de Verenigde Staten en de kosten van levensonderhoud gedurende de duur van je opleiding.

Ook als je extra vlieglessen boven het lesprogramma nodig blijkt te hebben worden deze aan je doorberekend evenals de kosten voor externe ondersteuning, voor het geval je die nodig hebt. Je sluit de opleiding af met de geïntegreerde MCC/Type Rating Training. Deze fase bestaat uit grondschool en trainen op de Full Flight Simulator. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de opleidingskosten. Wil je echter een volledige Type Rating bijgeschreven hebben in je brevet (dat is facultatief en dus jouw keuze), dan zul je nog een aanvullende training nodig hebben, de zogenaamde Base training. Dit houdt in dat je een aantal starts en landingen maakt met een echt vliegtuig. De kosten voor deze Base training bedragen € 9.000,= op dit moment.

In vergelijking is de opleiding aan de KLM Flight Academy duur! Klopt dat en hoe kan dat?

Dat klopt, in die vergelijking moet je natuurlijk wel kijken wat je daarvoor krijgt. Anders vergelijk je appels met peren.

Naast een kwalitatief zeer hoogwaardige basisopleiding, krijg je namelijk aan het einde van de opleiding een Type Rating op de Boeing 737. Als je bovendien ertoe besluit de Base training (6 starts en landingen op en Boeing 737) te doen, dan rond je de KLM Flight Academy af met een volledige type kwalificatie op de Boeing 737. Dat geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Bij andere vliegopleidingen is zo’n type kwalificatie niet inbegrepen en zul je die apart moeten kopen. Dat kost je, inclusief de Base training, vaak al zo’n slordige € 30.000,-!

Financiering en garantiefonds

Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering door de overheid?

De KLM Flight Academy is een prive-opleiding. Je krijgt dus helaas geen studiefinanciering of OV jaarkaart. Als je echter kiest voor de vierjarige opleiding Airline Pilot & Management kom je wel in aanmerking voor studiefinanciering van de DUO en een OV kaart gedurende de volledige studieperiode.

Financiering door de Bank

De financierende bank heeft de laatste tijd de criteria om de opleiding tot verkeersvlieger voor jou te financieren aangescherpt. Dat geldt voor alle vliegopleidingen in Nederland. Als je echter de selectieprocedure van de KLM Flight Academy succesvol hebt afgerond zal deze financiering doorgaans mogelijk zijn. Wat, in tegenstelling tot het verleden niet meer mogelijk is, is dat de bank je ook een krediet aanbiedt om je kosten van levensonderhoud te financieren. Hiervoor moet je dus een andere oplossing zoeken.

Wat betekent het Garantiefonds voor mij?

In de eerste plaats verzorgt het Garantiefonds de borgstelling voor de studielening naar de bank. Als je, buiten jouw schuld de opleiding aan de KLM Flight Academy voortijdig moet beëindigen lost het Garantiefonds jouw inmiddels opgebouwde schuld bij de bank af. Voor die schuld hoeven je ouders of verzorgers dus niet borg te staan. Daarnaast treedt het Garantiefonds in werking bij lange wachttijden voordat je een baan als piloot hebt gevonden nadat je je studie hebt afgerond en ook staat zij garant in die gevallen dat je voorgoed medisch ongeschikt raakt voor het beroep van verkeersvlieger. Zie ook Kosten & Financiering.

Heb ik tijd voor een bijbaan tijdens mijn studie op de KLM Flight Academy?

De studie aan de KLM Flight Academy is kort en buitengewoon intensief. Je moet je daarop goed concentreren en dat vraagt echt al je aandacht. Daarnaast kunnen tijdens je studie allerlei zaken op het laatste moment veranderen of worden aangepast. Naar onze mening gaat het hebben van een bijbaan ten koste van je studie en de studieresultaten. Dat is het allerbelangrijkste. Een bijbaan uitoefenen raden wij dan ook sterk af.

Airline Pilot & Management

Op welk moment weet ik zeker dat ik kan beginnen met de studie AP&M?

Ook voor de AP&M opleiding moet je de selectieprocedure van de KLM Flight Academy met succes afronden. Die selectie kun je voorafgaand aan de studie aan de Hanzehogeschool doen of tijdens het eerste jaar op de Hanzehogeschool. Als je, voordat je begint met je studie aan de Hanzehogeschool zekerheid wilt hebben dat je geschikt bent voor AP&M (en dus verkeersvlieger kunt worden), dan moet je voorafgaand aan het eerste jaar van de Hanzehogeschool de selectie hebben doorlopen. Doe je de selectie tijdens het eerste jaar en blijkt dat je niet geschikt bent voor het beroep van verkeersvlieger, dan kun je zonder tijdverlies doorstuderen aan de Hanzehogeschool binnen Technische Bedrijfskunde.

Word je met een MBO vooropleiding, die wel aan de vooropleidingseisen van de Hanzehogeschool voldoen, maar niet aan de huidige instroomeisen van de KLM en andere luchtvaartmaatschappijen, toegelaten tot AP&M?

Ja. Daarbij is het wel belangrijk om te weten dat je alleen kansen op de arbeidsmarkt hebt met een voltooide HBO opleiding. Hiervoor moet je dus je afstudeeropdracht hebben gedaan op de Hanzehogeschool. Om toegelaten te worden tot AP&M moet je tenminste een MBO niveau 4 in je bezit hebben.

Welke resultaten moet je op de Hanzehogeschool gehaald hebben om aan het eind van het 2e jaar bij de KLM Flight Academy te beginnen?

Je moet minimaal je gehele Propedeuse gehaald hebben en alle product/procestoetsen van het tweede jaar. Eventuele openstaande kennistoetsen uit het tweede jaar mogen alleen in overleg met je studieloopbaanbegeleider open blijven staan tot na het afronden van de vliegopleiding in Eelde. In geen geval mag je er van uitgaan dat je tijdens de opleiding aan de KLM Flight Academy tijd overhoudt om tentamens in te halen. Daarom is het eigenlijk noodzakelijk om alle onderdelen met goed gevolg afgerond te hebben voordat je in Eelde start.

Hoe meld ik me aan voor AP&M?

Aanmelden doe je bij de Hanzehogeschool. Deze geeft jouw gegevens door aan de KLM Flight Academy die je daarna oproept voor de selectie. Je kunt zelf aangeven of je de selectie voorafgaand aan de studie wilt doorlopen of tijdens het eerste jaar. Wil je de zekerheid dat jij geschikt bent voor de start van de AP&M-opleiding, dan moet je de selectie voor de aanvang van de studie aan de Hanzehogeschool hebben doorlopen. Je moet je dan uiterlijk op 15 maart van het jaar waarin je wilt beginnen bij de Hanzehogeschool aanmelden. Na aanmelding volgt nog de officiële inschrijving bij Studielink (en HG/KLS).

Krijg ik in het eerste studiejaar op de Hanzehogeschool al vliegles?

Als je de selectie met positief resultaat hebt afgerond krijg je de gelegenheid om alvast een aantal uren in de flight simulator te oefenen tijdens het eerste jaar van je studie aan de Hanzehogeschool. Je krijgt daarvoor voldoende theoretische kennis aangeboden, waar je later in Eelde weer baat bij hebt. Het oefenen vindt plaats in het eerste jaar of aan het begin van het tweede jaar. Het levert geen studiepunten op.

Ik ben 21+, heb onvoldoende diploma's om tot het HBO te worden toegelaten, maar wel voldoende (werk)ervaring om een HBO-opleiding te beginnen. Word ik ook toegelaten tot AP&M?

Misschien zijn er mogelijkheden, zulks ter beoordeling van de Hanzehogeschool. Wij denken dat je kansen, zeker op de huidige arbeidsmarkt beperkt zijn. Vooral omdat luchtvaartmaatschappijen vaak ook eisen stellen met betrekking tot leeftijd en middelbare vooropleiding.

Buitenlandse studenten

Kan ik als niet-Nederlander toch worden toegelaten tot de KLM Flight Academy?

Als je ingezetene bent van een lidstaat van de EU, een vooropleiding hebt op hetzelfde niveau van de Nederlandse HAVO of VWO, bij voorbeeld International Baccalaureate (IB) met het juiste vakkenpakket (Wiskunde, Natuurkunde, Engels en Nederlands) kun je worden toegelaten tot de selectie.

Werkgelegenheid

Kom ik wel aan het werk als piloot?

De luchtvaart kent pieken en dalen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Bij de KLM Flight Academy maken we het echter niet mooier dan het is. Tot een jaar geleden was de arbeidsmarkt voor jonge piloten niet gunstig, zeker niet in Europa, laat staan in Nederland. Op dit moment zien we echter een kentering in de vraag naar piloten, bijvoorbeeld naar die met een type rating op de Boeing 737. Veel luchtvaartmaatschappijen in binnen- en buitenland zoeken naar deze piloten en komen dan regelmatig bij afgestudeerden van de KLM Flight Academy uit. Ook KLM neemt op dit moment weer veel nieuwe piloten aan wat betekent dat veel afgestudeerden daar op dit moment voor een sollicitatiegesprek in aanmerking komen.

Ambassadeurs
De stelling dat je nooit aan het werk zult komen als piloot is dan ook niet juist. Dat wordt bewezen door oud-studenten van de KLM Flight Academy. Hun uitstekende, kwalitatief hoogwaardige opleiding blijven bij die maatschappijen niet onopgemerkt. Ook voor hen telt kwaliteit! De afgelopen jaren vonden afgestudeerden, al dan niet door bemiddeling van het JobCenter van de KLM Flight Academy, hun plek in de cockpit bij maatschappijen als Germanwings, Lufthansa CityLine, CityJet, Luxair, Korean Air, Cathay Pacific, Primera Air, Corendon Dutch Airlines, Transavia, Norwegian en de TUI groep (o.a. TUIfly NL, TUIfly Belgium, TUIFly Germany, Thomson Airways). Door hun “performance” treden zij op als ambassadeurs voor de KLM Flight Academy en daar kun jij van profiteren. 

Ervaring opdoen tijdens een seizoenscontract, leren en vliegen op uitdagende bestemmingen
Het JobCenter van de KLM Flight Academy onderhoudt uitstekende contacten met o.a. Transavia en een aantal maatschappijen die deel uitmaken van het TUI concern, zoals TUIfly NL, het Belgische en het Duitse TUIFly. Oud-studenten van de KLM Flight Academy vervullen daar seizoensvacatures, vliegen op leuke, en voor piloten vooral uitdagende vakantiebestemmingen en sprokkelen op die manier aardig wat ervaringsuren bij elkaar. Daardoor staan zij bij verdere sollicitaties steviger in markt. Doordat bijna alle afgestudeerden de KLM Flight Academy standaard verlaten met een Type Rating Boeing 737 hebben zij een voorsprong op jonge piloten die deze Type Rating niet hebben.

Brede blik en flexibiliteit vereist! 
Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van je baan in de cockpit. Weet daarbij dat je kunt rekenen op de steun van het JobCenter van de KLM Flight Academy. Wel is het zaak dat je, ook na afstuderen, je vaardigheden bijhoudt, de moed niet laat zakken en graag bereid bent overal ter wereld aan het werk te gaan.

Waar kun je allemaal werken?

Je wordt op de KLM Flight Academy opgeleid voor het “Frozen” ATPL. Dit betekent dat je de theorie volledig beheerst maar de ervaring nog mist. Deze Frozen ATPL wordt overal in Europa erkend. Ook wordt het erkend door nagenoeg alle landen buiten Europa, zij het dan dat er soms wat aanvullende eisen worden gesteld.

Op de hoogte blijven? Facebook KLM Flight Academy Twitter KLM Flight Academy Instagram KLM Flight Academy LinkedIn KLM Flight Academy